Damfotboll i Göteborgs Skärgård

                                    Skärgårdslagen i Göteborgsserien år för år

             
  Serien 1980          
Serien 1971 Serien 1981          
Serien 1972 Serien 1982          
Serien 1973 Serien 1983          
Serien 1974 Serien 1984          
Serien 1975 Serien 1985          
Serien 1976 Serien 1986          
Serien 1977 Serien 1987          
Serien 1978 Serien 1988          

Serien 1979

Serien 1989