Södra Skärgården - Norra Skärgården  4-5 (2-3) Lördagen 25 juli 1981

                                                                                     Södras Lag

Stående fr. vä. Jan Levin (VIF), Leif Andreasson (VIF), Bo-Anders Kristensson (VIF), Olof Andersson (VIF), Torgny Svanström (SBK), Jalle Andreasson (DIS), Jan-Olof "Lollo" Svanström (SBK).

Knästående fr. vä. Sven-Olof Niklasson (DIS), Agne Malmborg (DIS), Sören Olsson (SBK), Erik Andersson (VIF), Jan-Gunnar Jakobsson (DIS)

Saknas på bilden gör Göran Jansson (DIS), Jalle Svanström (SBK), John Lantz (SBK)

 

                                                                                                       Norras Lag

Stående fr.vä. Lars Alexandersson (HIS), Anders Olsson (ÖIF), Kjell Söderberg (HIS), Arno Karlsson (ÖIF), Ralph Andersson (KIK), Gunnar Lundell (KIK), Lennart "Schwarten" Dahlgren (Lagledare)

 Knästående fr. vä. Jan Abrahamsson (KIK), Lars-Gunnar Karlsson (Bjö), Eive Almroth (ÖIF), Bo Larsson (Bjö), Örjan Sjöström (HIS), Bo Bertrandsson (ÖIF).

 

                                                                            Norra och Södra på samma bild 1981 

 

 

Södra - Norra

4-5 (2-3)    

Amneviksvallen, Styrsö

25 juli Södra: 

Norra:

Domare: 
1981 Jan Levin 2, Gunnar Lundell 3  
  Leif Andreasson Lars Alexandersson  
  Erik Andersson Arno Karlsson  
       
  Södra: (4-4-2)  Norra: (4-3-3)        
  1)  Göran Jansson (DIS) 1)  Göran Edvardsson (HIS)  
  2)  Jarl Andreasson (DIS) 2)  Lars-Gunnar Karlsson (Bjö)  
  3)  Bo-Anders Kristensson (VIF) 3)  Bo Larsson (Bjö)  
  4)  Torgny Svanström (SBK) 4)  Ralph Andersson (KIK)  
  5)  Olof Andersson (VIF) 5)  Kjell Söderberg (HIS)  
  6)  Jan-Olof Svanström (SBK) 6)  Lars Alexandersson (HIS)  
  7)  Jarl Svanström (SBK) 7)  Örjan Sjöström (HIS)  
  8)  Leif Andreasson (VIF) 8)  Arno Karlsson (ÖIF)  
  9)  Sven-Olof Niklasson (DIS) 9)  Gunnar Lundell (KIK)  
  10) Jan Levin (VIF) 10) Anders Olsson (ÖIF)  
  11) John Lantz (SBK) 11) Bo Bertrandsson (ÖIF)  
       
  12) Sören Olsson (SBK) 12) Eive Almroth (ÖIF)  
  13) Jan-Gunnar Jakobsson (DIS) 13) Jan Abrahamsson (KIK)  
  14) Agne Malmborg (DIS)    
  15) Erik Andersson (VIF)    
       
       
  Lagledare / Tränare. Janne Ericsson Lagledare / Tränare. Lennart Dahlgren, (HIS)