SISK Hall of Fame

                                                        98) Gustaf Johansson, SISK

                   SISK Hall of Fame Diplom tilldelas Postumt Gustaf Johansson, SISK.

 Gustaf Johansson har under sina år i SISK haft en helt ovärderlig betydelse för att Skärgårdsserierna har fungerat.

Gustaf var den mannen som alltid fanns på plats på sitt kontor i Gamla Åldershemmet, Öckerö.

    Han var alltid hjälpsam och såg det som en självklarhet att hjälpa de föreningar som inte arbetade själva

eller hade någon kanslist eller ansvarig.

 Vi som arbetade med Gustaf minns honom med stor glädje och har alltid sett honom som ett föredöme

 inom föreningslivet.