Damfotboll i Göteborgs Skärgård

                                    Skärgårdslagen i Göteborgsserien år för år

             
  Serien 1980 1990        
Serien 1971 Serien 1981 1991        
Serien 1972 Serien 1982 1992        
Serien 1973 Serien 1983 1993        
Serien 1974 Serien 1984 1994        
Serien 1975 Serien 1985 1995        
Serien 1976 Serien 1986 1996        
Serien 1977 Serien 1987 1997        
Serien 1978 Serien 1988 1998        

Serien 1979

Serien 1989

1999