Skärgårdsserien 1938-1958

     
Skärgårdsserien 1938    
Skärgårdsserien 1939    
Skärgårdsserien 1940    
Skärgårdsserien 1941    
Skärgårdsserien 1942    
     
     
     
     
     
     
     

Nästan allt material når det gäller Skärgårdsserien kommer från Arne Karlssons, Donsö förträffliga urklippsböcker.