Styrsö BK säsong för säsong i serien

           
SBK 1959 SBK 1970 SBK 1980 SBK 1990 SBK 2000 SBK 2010
SBK 1960 SBK 1971 SBK 1981   SBK 2001 SBK 2011
SBK 1961 SBK 1972 SBK 1982    SBK 2002  SBK 2012
SBK 1962 SBK 1973 SBK 1983   SBK 2003  SBK 2013
SBK 1963 SBK 1974 SBK 1984   SBK 2004 SBK 2014
SBK 1964 SBK 1975 SBK 1985   SBK 2005  SBK 2015
SBK 1965 SBK 1976 SBK 1986    SBK 2006  SBK 2016
SBK 1966 SBK 1977 SBK 1987   SBK 2007  SBK 2017
SBK 1967   SBK 1988    SBK 2008  SBK 2018
SBK 1968   SBK 1989    SBK 2009   
SBK 1969          
           

 

Säsongerna 1969-1975 kommer uppgifterna från Jalle Adolfsson eminenta

urklippsbok.

Säsongerna 1985 och 1986 kommer uppgifterna från Sven-Olof Niklassons samlingar.