Skärgårdscupen år för år

               
HT-Cupen 1954 HT-Cupen 1960 HT-Cupen 1970 GT-Cupen 1980 GT-Cupen 1990 SK-Cupen 2000 SK-Cupen 2010 SK-Cupen 2021
HT-Cupen 1955 HT-Cupen 1961 GT-Cupen 1971 GT-Cupen 1981 GT-Cupen 1991 SK-Cupen 2001 SK-Cupen 2011 SK-Cupen 2022
HT-Cupen 1956 HT-Cupen 1962 GT-Cupen 1972 GT-Cupen 1982 GT-Cupen 1992 SK-Cupen 2002 SK-Cupen 2012 SK-Cupen 2023
HT-Cupen 1957 HT-Cupen 1963 GT-Cupen 1973 GT-Cupen 1983 GT-Cupen 1993 SK-Cupen 2003 SK-Cupen 2013  
HT-Cupen 1958 HT-Cupen 1964 GT-Cupen 1974 GT-Cupen 1984 GT-Cupen 1994 SK-Cupen 2004 SK-Cupen 2014  
HT-Cupen 1959 HT-Cupen 1965 GT-Cupen 1975 GT-Cupen 1985 GT-Cupen 1995 SK-Cupen 2005 SK-Cupen 2015  
  HT-Cupen 1966 GT-Cupen 1976 GT-Cupen 1986 GT-Cupen 1996 SK-Cupen 2006 SK-Cupen 2016  
  HT-Cupen 1967 GT-Cupen 1977 GT-Cupen 1987 GT-Cupen 1997 SK-Cupen 2007 SK-Cupen 2017  
  HT-Cupen 1968 GT-Cupen 1978 GT-Cupen 1988 GT-Cupen 1998 SK-Cupen 2008 SK-Cupen 2018  
  HT-Cupen 1969 GT-Cupen 1979 GT-Cupen 1989 GT-Cupen 1999 SK-Cupen 2009 SK-Cupen 2019  
               
               
               
               

 

     
Matcher i Skärgårdscupen SISK-Cupen 2010 Oldboys-Cupen 2013
Finaler SISK-Cupen 2011 Oldboys-Cupen 2014
  SISK-Cupen 2012 Oldboys-Cupen 2015
  SISK-Cupen 2013 Oldboys-Cupen 2016
  SISK-Cupen 2014 Södra Oldboys - Norra Oldboys 2017
  SISK-Cupen 2015 Oldboys-Cupen 2018
  SISK-Cupen 2016 Oldboyscupen 2019
    Oldboyscupen 2021
    Oldboyscupen 2022
    Oldboyscupen 2023
     
     
     
     

                       Skärgårdscupen för Damlag

     
Damcupen 2023